Bi Led X-Light V20 Base

6,000,000

Bi led X-Light V20 Base được phát triển từ 2 sản phẩm là X-Light V20 New 2022 & X-Light V20 Moto. Đây được đánh giá là bản nâng cấp toàn diện với sự kết hợp từ 2 sản phẩm đình đám của nhà X-Light.