Dầu nhớt Wolver Ultratec A1

    Dung Tích: Can 4 lít